سفارش تبلیغ
صبا

اشعار احمد دانش دانش
 

  چ?نــدان گریست?م که خطی بر ج?بین نماند یک صفحه خاکِ خشک بروی زمین نماند همچون شکار مست ز صحرا گذشته ایم مـا را هـوای د?ر زدنی هــــر کمین نماند بیــهُوده ک?سـب آیـیـنه ی اعتــبا?ر چ?نــد ؟ ن?قـــدِ شـــکُوهِ نام به نقـشِ نگیـن نمــاند صد چشمِ شُوخ در پیِ محمل روانه شد شرم و حیا به مردمِ صحرا نشین نماند ر?فت آنکه رِیش مـایه ی تزویر خــلق بُود زاهد گذشت و حرمتِ بر پُوستین نماند نا رفته راه، قـافله ی عمــر شـــد تمـــام حتی سوار گوشه ی پا را به زین نماند خ?ــط بر عذاری س?بزه پُشتِ ل?بت د?میـــد در باغِ تو بهانه ی بر خُوشه چین نماند دیگر به دادِ بیکسی دل کی می رســد؟ دستِ دعا به سایه ی این آستین نماند کـــو ناله ی که عقــدهِ یک غُنچ?ه وا کند در گلســـتان د?هــــر د?مِ آتشـین نمــــاند بوی دلی نمی ر?ســـد از گلشـــنِ سُخ?ن دانــش برفت و ز?مز?مه ی دلنشین نمــاند -------------- احمد دانش


چنــدان گریستم که خطی بر جبین نماند

یک صفحه خاکِ خشک بروی زمین نماند

همچون شکار مست ز صحرا گذشته ایم

مـا را هـوای در زدنی هــــر کمین نماند

بیــهُوده کسـب آیـیـنه ی اعتــبار چنــد ؟

نقـــدِ شـــکُوهِ نام به نقـشِ نگیـن نمــاند

صد چشمِ شُوخ در پیِ محمل روانه شد

شرم و حیا به مردمِ صحرا نشین نماند

رفت آنکه رِیش مـایه ی تزویر خــلق بُود

زاهد گذشت و حرمتِ بر پُوستین نماند

نا رفته راه، قـافله ی عمــر شـــد تمـــام

حتی سوار گوشه ی پا را به زین نماند

خــط بر عذاری سبزه پُشتِ لبت دمیـــد

در باغِ تو بهانه ی بر خُوشه چین نماند

دیگر به دادِ بیکسی دل کی می رســد؟

دستِ دعا به سایه ی این آستین نماند

کـــو ناله ی که عقــدهِ یک غُنچه وا کند

در گلســـتان دهــــر دمِ آتشـین نمــــاند

بوی دلی نمی رســـد از گلشـــنِ سُخن

دانــش برفت و زمزمه ی دلنشین نمــاند

--------------
احمد دانش


[ سه شنبه 97/7/3 ] [ 4:38 عصر ] [ Ahmad Danish ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

احمد دانش "دانش" فرزند عوض محمد متولد سال ۱۳۶۶ خورشیدی شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان افغانستان لیسانس رشته اداره و تجارت
موضوعات وب
آرشیو مطالب
امکانات وب


بازدید امروز: 3
بازدید دیروز: 15
کل بازدیدها: 1183