سفارش تبلیغ
صبا

اشعار احمد دانش دانش
 

  گاه دل لبریز عَشـــرت، گاه غرقِ ماتم است نغمهِ قانُون عالم،سازش این زِیر و ب?م است بی ت?کلــــم، کِیست ف?ـــریاد نگاهــــم بشنود؟ خلوتِ آیینه کیشــان را نف?س نا م?حرم است ما به داغِ بی گنـــاهی شرمسارِ رحمت ایم دستگاهِ جُودِ تو بسیار و ظرفِ ما کم است ف?طــرتِ بیباک را آسُـــودگی در کـــار نیست میگریزد از بهشت هرجاکه جنسِ آدم است س?یرِ عـــالم خـواهی از اندیشهِ دل نگذری محرمِ این کنجِ زانو، فارغ از جامِ جم است سُــفله با ت?عظِیـم،نیــــرنگ دگــــر می پ?رورد فتنه ها در زیر سر باشد کمان را تا خم است جز پریشانی متاعی نیست در دشتِ جنُون لشـــکر ما بیـدلان را، ناله زلفِ پرچم است دام و تزویر و ریـا و فتـنه و ظلــم و فـــریب زندگی سر تا به پا یک بزمِ درهم برهم است ســـایه از ت?ســـلِیم میســازد حصار عـافیت بسترِ افتــادگی دانش بنـــای محــکم است ------- احمد دانش دانشگاه دل لبریز عَشـــرت، گاه غرقِ ماتم است

نغمهِ قانُون عالم،سازش این زِیر و بم است

بی تکلــــم، کِیست فـــریاد نگاهــــم بشنود؟

خلوتِ آیینه کیشــان را نفس نا محرم است

ما به داغِ بی گنـــاهی شرمسارِ رحمت ایم

دستگاهِ جُودِ تو بسیار و ظرفِ ما کم است

فطــرتِ بیباک را آسُـــودگی در کـــار نیست

میگریزد از بهشت هرجاکه جنسِ آدم است

سیرِ عـــالم خـواهی از اندیشهِ دل نگذری

محرمِ این کنجِ زانو، فارغ از جامِ جم است

سُــفله با تعظِیـم،نیــــرنگ دگــــر می پرورد

فتنه ها در زیر سر باشد کمان را تا خم است

جز پریشانی متاعی نیست در دشتِ جنُون

لشـــکر ما بیـدلان را، ناله زلفِ پرچم است

دام و تزویر و ریـا و فتـنه و ظلــم و فـــریب

زندگی سر تا به پا یک بزمِ درهم برهم است

ســـایه از تســـلِیم میســازد حصار عـافیت

بسترِ افتــادگی دانش بنـــای محــکم است
-------
احمد دانش دانش


[ چهارشنبه 97/7/4 ] [ 10:45 صبح ] [ Ahmad Danish ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

احمد دانش "دانش" فرزند عوض محمد متولد سال ۱۳۶۶ خورشیدی شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان افغانستان لیسانس رشته اداره و تجارت
موضوعات وب
آرشیو مطالب
امکانات وب


بازدید امروز: 3
بازدید دیروز: 15
کل بازدیدها: 1183